Waar gastvrijheid de zee ontmoet

bilderdijk.jpg

Willem Bilderdijk

 

Het allerdierbaarst goed

Is vrede van 't gemoed

In voor- en tegenspoed

De kunst der poëzie

 

 

Willem Bilderdijk (1756 – 1831)

Nederlands dichter en geleerde, jurist van professie.

In Nederland was hij een grote personaliteit in het geestelijk en letterkundig leven, hij gold als ‘de reus van de letteren’ en de ‘eerste ster aan de dichterlijke hemel’. Hij was een overgangsfiguur, geboren in een tijd van realisme. Bilderdijk werd een der eerste romantici. Volgens Bilderdijk is poëzie “een uitstorting van gevoel”.

Bij zijn dood liet hij een oeuvre na van maar liefst 300.000 versregels

In Amsterdam is er in de Vrije Universiteit een Bilderdijk Museum.

De Vereniging “Het Bilderdijk- Museum” is opgericht in 1908 ter bevordering van onderzoek naar de persoon, het werk en de omgeving van de dichter en denker Bilderdijk.

Hotel Bilderdijk is gelegen in de Bilderdijklaan, een straat in de mooie "belle epoque villawijk" van De Haan.

Op geregelde tijdstippen blijven we stilstaan en stellen we ons de vraag naar de achterliggende betekenis van iets. Soms van grote, belangrijke gebeurtenissen maar ook van kleine dingen. Op wandel door de mooie belle epoque wijk van De Haan heb je op iedere hoek van een straat een mooie bloembak met de straatnaam sierlijk erop geschilderd. Onwillekeurig vraagt men zich af : die naam, wie of wat steekt daarachter?

Heel wat straatnamen in deze wijk verwijzen naar kunstenaars uit de vorige eeuwen. Verder werden ook namen uit de koninklijke familie gebruikt alsook namen van intellectuelen, filosofen, architecten,….Waarom werden die straten in de concessie precies zo genoemd? Zijn ze het product van een tijdsgeest, een periode waarin ze populair waren?

De straatnamen verwijzen in ieder geval naar bijzondere personen die hun invloed hebben gehad op de grote “geschiedenis”. Straatnamen worden toegekend door de gemeenteraad. Ze vormen daar ook vaak een onderwerp van discussie. Ook in die discussies kan men een bepaalde tijdsgeest, een heersende cultuur terugvinden.

Straatnamen vormen dus een onderdeel van ons cultureel erfgoed. Ze vertellen ons een stuk geschiedenis. Misschien zou het een goed idee zijn om op de straatnaamborden een kort onderschriftje te vermelden : “Dichter van …..tot…..

Bilderdijklaan is dus een eer aan Willem Bilderdijk, (1756 – 1831) Nederlands dichter en geleerde.

Ook heel wat internationale collega’s van hem kregen een straatnaam :

Schillerlaan : Duits dichter, toneelschrijver en filosoof (1759 – 1805)

Vondellaan : Nederlands dichter en toneelschrijver (1587 – 1679)

Cats (vaderCatslaan) : Nederlands dichter, jurist en politicus(1577 – 1660)

Guido Gezellelaan : Belgisch priester, dichter en taalwetenschapper (1830 – 1899)

Shakespearelaan : Engels dichter, toneelschrijver en acteur (1564 - 1616)

Goethelaan - Goethehelling : duits schrijver , dichter,natuuronderzoeker en staatsman(1749 – 1832)

Camoeslaan : Portugees dichter (1524 – 1580)

Miltonlaan : Engels dichter (1608 – 1674)

Dantelaan : Italiaans dichter en schrijver (1265 – 1321)

  • handtekening.jpg
  • vlag-hotel-bilderdijk.jpg